Algemene Voorwaarden

Acceptatie van onze voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 09-07-2019

Door een bezoek te brengen aan de website van That'so (website) en door het bekijken, openen of anderszins gebruiken van diensten of informatie die op deze website zijn gemaakt, verzameld, gecompileerd of ingediend, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden van het gebruik van de website ( "Voorwaarden"). Als u niet gebonden wilt zijn aan onze voorwaarden, mag u de diensten van de That’s-website niet bezoeken, bekijken of anderszins gebruiken. U begrijpt, gaat ermee akkoord en erkent dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. De voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en That’s o Website en uw gebruik van deze website geeft aan dat u deze overeenkomst definitief accepteert.

Dat is dus de website kan deze voorwaarden of ander beleid dat op de site wordt uiteengezet van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we deze voorwaarden wijzigen, werken we de regel 'Laatst bijgewerkt' hierboven bij. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig door te nemen. Uw gebruik van That’s o Website na het plaatsen van bijgewerkte Voorwaarden houdt in dat u akkoord gaat met dergelijke bijgewerkte Voorwaarden.

Dat is dus de website biedt de inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn op deze website met inachtneming van de volgende voorwaarden, ons privacybeleid en andere voorwaarden en beleidsregels die u op onze website kunt vinden met betrekking tot functionaliteit, functies, promoties en klantenservice.

Jouw rekening

U kunt zich op onze website registreren voor een account als u ten minste achttien (18) jaar oud bent. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige informatie en om deze actueel te houden. We behouden ons het recht voor om service te weigeren en / of uw account zonder kennisgeving te beëindigen als deze voorwaarden worden geschonden.

Productinformatie

Alle materiaal en informatie die door That’s Website wordt gepresenteerd, is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk onderwijs of informatieve doeleinden. De uitspraken over onze producten zijn mogelijk niet beoordeeld door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Alle behaalde resultaten kunnen van persoon tot persoon verschillen. De producten en verklaringen zijn niet bedoeld om een ​​aandoening te diagnosticeren, behandelen, voorkomen of genezen. Alle producten moeten worden gebruikt met de aanbevolen instructies, voorzorgsmaatregelen en richtlijnen. Raadpleeg uw eigen arts over het gebruik van onze producten voordat u ze gebruikt of erop vertrouwt. U moet vóór gebruik altijd de ingrediënten van het product controleren om mogelijke allergische reacties te voorkomen.

Nauwkeurigheid van informatie

We doen er alles aan om nauwkeurig te zijn in onze productbeschrijvingen op de website, maar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, garanderen we niet dat onze productbeschrijvingen te allen tijde volledig nauwkeurig of actueel zijn.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud op deze website en marketing- en communicatiemateriaal dat is afgeleid van deze website, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, logo's, afbeeldingen, afbeeldingen, tekst, pictogrammen, gegevens en software (gezamenlijk "inhoud") is het exclusieve eigendom van That'so Website of onze dochterondernemingen en wordt beschermd door alle relevante Amerikaanse en internationale wetten. Noch de inhoud, noch enig deel van de website mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gewijzigd of gebruikt voor andere doeleinden dan persoonlijk of niet-commercieel gebruik, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van That’s o Website.

Beperkte licentie

U krijgt een beperkte, herroepbare licentie om onze website alleen voor persoonlijk gebruik te bezoeken; dit omvat niet het recht om: de website of de inhoud ervan opnieuw te publiceren, door te sturen, te verkopen, in licentie te geven of te downloaden (behalve caching of indien nodig om de website te bekijken); Veranderen, reverse-engineeren of afgeleide werken maken op basis van de website of de inhoud ervan; Gebruik softwarerobots, spiders, crawlers of andere extractietools, of gebruik andere middelen die onze infrastructuur in gevaar kunnen brengen.

Links van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die linken naar of vanaf onze website. Een andere website die naar onze website linkt: houdt niet in dat we de website, zijn diensten of producten onderschrijven; De relatie met ons niet verkeerd voorstellen en ons bedrijf of onze producten niet verkeerd of aanstootgevend voorstellen; Mag geen inhoud bevatten die obsceen, aanstootgevend of illegaal is.

Inzendingen

Alle inzendingen, feedback of suggesties die u ons geeft, dienen naar eigen goeddunken van het bedrijf te worden gebruikt en worden als niet-eigendomsrechtelijk en niet-vertrouwelijk beschouwd. Door ons een inzending te sturen, behouden we ons het recht voor om te gebruiken, reproduceren, wijzigen, publiceren, licentiëren, verkopen, distribueren of gebruiken op een manier die wij geschikt achten zonder betaling aan u.

Privacy

We zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen. Lees ons privacybeleid voor volledige details.

Toestemming om kennisgevingen elektronisch te ontvangen

U stemt ermee in om enige overeenkomst, kennisgeving, openbaarmaking of andere communicatie (gezamenlijk, "Kennisgevingen") elektronisch van ons te ontvangen zonder beperking, per e-mail of door berichten op onze Website te plaatsen. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen die wij u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk is.

Verantwoordelijkheden van de klant

Door hier toegang toe te krijgen